Presentation to the Media

published works

Summer 2009

Summer/2009
"Sumu"
(Musashino・House with grass roof)

12/2008 Jutaku Kenchiku

12/2008
"Jutaku Kenchiku
(Musashino・House with grass roof )

11-2007 Kankyo Kenchiku Guide Book

11/2007
"Kankyo Kenchiku GuideBook
Kenchiku journal(House in South Hayama/House with grass roof

Kenchiku Gakkai Sakuhinnsenshu 2006

3/2006
"Kenchiku Gakkai Sakuhinnsenshu 2006
 (House in South Hayama)

Ki no ie ni kurasu

Summer/2005
"Ki no ie ni kurasu"
(House in South Hayama)

Comfort

4/2005
Comfort
(House in South Hayama)

Woody Life

3/2004
"Woody Life"
(Restauration of an old house in Suwa)

Woody Life

12/2003
"Woody Life"
(House in Joestsu)

Modern Living

1/2002
"Modern Living"
(House in Osawa)

mag

7/2001
"Kenchiku Chishiki"
(Restauration of an old house in Suwa)

Jutaku Kenchiku

11/2000
"Jutaku Kenchiku"
(House in Osawa)

2000-02 Jutaku Kenchiku

2/2000
"Jutaku Kenchiku"
(Cedar House)

2009-11 Croissant Premium

1/2009
"Croissant Premium"
(House in South Hayama)

2007-12 Kyoyu

12/2007
"Kyoyu"
Om Solar Press (House in South Hayama)

2007秋-助六

Autumn/2007
"Joroku"
(House in Osawa/ House in South Hayama)

2005-11 Ie Zukuri Meijin

11/2005
"Ie Zukuri Meijin"
Best Selection Jutaku Kenchiku 81 (House in South Hayama)

mag

8/2005
"Kenchiku Chishiki"
(House in South Hayama)

mag

11/2004
"Jutaku Kenchiku"
(House in South Hayama)

2004-01 Hataraku ie

1/2004
"Hataraku ie"
 Nobunkyo (House in Osawa)

Spring 2002 Sumu

Spring/2002
"Sumu"
Sokango(House in Osawa)

2001-07Otoko no Kakureya

7/2001
"Otoko no Kakureya"
(House in Osawa)

mag

6/2001
"Murinaku Sumeru Eco Jutaku"
 Nobunkyo (Cedar House)

2000-02こだわりの木造住宅

2/2000
"Kodawari no Mokuzo Jutaku
Kodansha (Cedar House)

magazine articles

2010-01 Kenchiku Journal

1/2010
"Kenchiku Journal"
Sekkei Jimusho Diary

2009-04 Sumai to Denka

4/2009
"Sumai to Denka"
Nippon Sumai Interior Ko

Kenchiku Chishiki

3/2004
"Kenchiku Chishiki"
Chogo, Kachi de kofu suru shikkui shiage no omoshirosa

Shin Kenchiku Jutaku TOkushu

1/1994
"Shin Kenchiku Tokushu
ABITARE IL TEMPO ‘93
Italia Desing no Ikuho

2009-12 Sumai to denka

12/2009
"Sumai to Denka"
House with grass roof Fushin note

Sekai no jido to bose

10/2005
"Sekai no jido to bosei"
Nyuyoji no seikatsu kukan.J oint authorship Shiseido Shakaifukushi Jigyo Zaidan Kikanshi

Shin Kenchiku Jutaku Tokushu

4/1994
"Shin Kenchiku Jutaku Tokushu
Maestro no shi
Sympathi for Manfredo Tafuri

television TV

・15/6/2003 Reform Yume Kazoku (Restauration of an old house in Suwa)